Dialogen

Vi hjelper deg med følgende saker:

 

 • Etablering av ny næringsvirksomhet.
 • Videreutvikling av eksisterende næringsliv.
 • Råd og veiledning for næringsliv.
 • Utviklingsarbeid regionalt næringsliv.
 • Etablering av bedriftsnettverk.
 • Kontakt mot øvrige offentlige myndigheter.

 

 

 

 

Resultater i Dialogen:

 

 • Dialogen og DialogForum etablert januar 2014.
 • Koordinert næringsutviklingsarbeid mellom Forsvar, kommune og næringsforeninger frem til april 2016. Utvidet med deltakelse fra bondelaget, skogeierforeningen og Enhet landbruk fra april 2016.
 • Kurs offentlige anskaffelser, mars 2014
 • Åpent møte med Statnett SF, ny 420 kV Ofoten-Balsfjord.
 • Etablert regional leverandøroversikt, mai 2014.
 • Tesla Superchargerstasjon til Setermoen i 2014.
 • Fortum hurtigladestasjon for alle andre elbilmerker til Setermoen i 2016.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

 

Er du i tvil om vi er rett instans for å hjelpe deg videre på veien med din sak? Ta kontakt med oss for å diskutere ditt problem, din idè.

Copyright © All Rights Reserved Dialogen